پیتزا اختاپوس دارای نماد اعتماد دو ستاره اعتماد می باشد.

logo-samandehiSample Code
Sample Code